VDO รายละเอียด
การบรรยายเรื่องการดูแลเด็กวัยรุ่นและวัยเรียนคลิกดู
การบรรยายเรื่องการเจรจาต่อรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย 2 สสจ.ลบ.คลิกดู
การบรรยายเรื่องการเจรจาต่อรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย สสจ.ลบ.คลิกดู
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ จังหวัดลพบุรี ภายในสนามกีฬาจังหวัดลพบุรีคลิกดู
การเฝ้าระวัง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก กลุ่มวัยรุ่น/วัยเรียนคลิกดู
ทอดผ้าป่ามหากุศล "ตู้ยาสามัญประจำวัด" วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรีคลิกดู
                                                                                                               ดูทั้งหมด...