สื่อ/ เอกสารการประชุมวันที่ผู้ประกาศ
เอกสารถ่ายทอดแผนปี 64 16/09/2563ampperena
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เดือนแห่งการตรวจ HIV (VCT day) ประจำปี 2563 25/06/2563ampperena
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 01/02/2563ampperena

ดูทั้งหมด...