หลักสูตร/การฝึกอบรม/KMวันที่ผู้ประกาศ
ขอเชิญฝึกอลรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 20/03/2563sunya
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ 27/02/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรม ผบต./ผบก. ปีงบประมาณ 2563 30/01/2563งานการเจ้าหน้าที่
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 16/01/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 11/10/2562งานการเจ้าหน้าที่