หลักสูตร/การฝึกอบรม/KMวันที่ผู้ประกาศ
ขอเชิญประเชุมมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ปี 2562 18/03/2562sunya
ประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพเด็ก รุ่นที่ 2 28/02/2562sunya
การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 11/02/2562งานการเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์อบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 59 11/02/2562งานการเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริการฯ 06/02/2562งานการเจ้าหน้าที่