หลักสูตร/การฝึกอบรม/KMวันที่ผู้ประกาศ
ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรม ผบต./ผบก. ปีงบประมาณ 2563 30/01/2563งานการเจ้าหน้าที่
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 16/01/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 11/10/2562งานการเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562 04/10/2562งานการเจ้าหน้าที่
เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2019 20/09/2562งานการเจ้าหน้าที่