ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ผู้ประกาศ
ประกาศ! รับสมัคร 2 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด กับนักรังสีการแพทย์ 18/09/2561ampperena
คำของบลงทุนปี 2563 ที่ผ่านการพิจารณาระดับจังหวัดและส่งให้เขตพิจารณา 31/08/2561supod
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 27/08/2561งานการเจ้าหน้าที่
ประชุาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 16/08/2561sunya
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ 08/08/2561งานการเจ้าหน้าที่