ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ผู้ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ 30/11/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศสอบแข่งขัน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 26/11/2563sunya
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ช่วย สสอ.ท่าวุ้ง 26/11/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ 18/11/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ กรณีพิเศษ ระยะที่ 3 16/11/2563งานการเจ้าหน้าที่