ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ผู้ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ผอ.รพช.ชพ. 2 ตำแหน่ง 18/01/2562งานการเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารสาธารณสุข ดีเด่น ประจำปี 2561 14/01/2562งานการเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 28/12/2561งานการเจ้าหน้าที่
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพช.ชพ. 2 ตำแหน่ง 28/12/2561งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศสสจ.ลพบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อลจช.ผู้ผ่านประเมินเข้าสู่พกส. 19/12/2561งานการเจ้าหน้าที่