ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ผู้ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล 20/11/2561งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สธ.ชพ 20/11/2561งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศผู้ผ่านการคัดสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 06/11/2561งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 22/10/2561งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรง ต. หัวหน้าพยาบาล .ชพ. 18/10/2561งานการเจ้าหน้าที่