ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ผู้ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ 01/04/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 01/04/2563งานการเจ้าหน้าที่
สถานการโคสิดเป็นยังไงครับที่นั่น 18/03/2563Fasiconz
รพ.ลำสนธิ ประชาสัมพัน ผลการดำเินงานตามแผนปฏิบัติการใน 2 โตรมาส EB24 16/03/2563lsp
ประชาสัมพันธ์การรับย้ายข้าราชการตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 16/03/2563งานการเจ้าหน้าที่