ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ผู้ประกาศ
รพ.ลำสนธิ ประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05/02/2563lsp
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก 30/01/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ต. ผอ.รพ.สต.(จพ.อาวุโส) 20/01/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สสอ.นวก.ชพ. 09/01/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พบ.ชพ. 09/01/2563งานการเจ้าหน้าที่