ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ผู้ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์(พนักงานราชการ) 15/05/2561งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองฯ 10/05/2561ampperena
คู่มือมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการดำเนินงานควบคุมวัณโรค จ.ลพบุรี 07/05/2561ampperena
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 03/05/2561งานการเจ้าหน้าที่
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุม "มหกรรมสุขภาพ 100 ปี การสาธารณสุขไทย" 03/05/2561sunya