ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ผู้ประกาศ
สรุปผลการตรวจราชการรอบที่2/2560 จังหวัดลพบุรี 23/06/2560supod
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 20/06/2560sunya
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตน.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 15/06/2560งานการเจ้าหน้าที่
[Download] เอกสารการฝึกปฏิบัติ CG 01/06/2560DEV LBMOPH
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 15/05/2560งานการเจ้าหน้าที่