ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ผู้ประกาศ
ขอเชิญ ประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 12/07/2562งานการเจ้าหน้าที่
ขอเชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 12/07/2562งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พนักงานราชการ ครั้งที่1 และวันเวลาสถานที่สอบ 10/07/2562งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 04/07/2562งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 03/07/2562งานการเจ้าหน้าที่