ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ผู้ประกาศ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พบ.ชพ. 12/11/2562งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สสอ.ชพ 12/11/2562งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.อาวุโส) 08/11/2562งานการเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2562) 24/10/2562ampperena
วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี 15/10/2562ampperena