ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562 รพ.ลำสนธิ 19/03/2562lsp
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ โรงพยาบาลลำสนธิ 18/03/2562lsp
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลโคกเจริญ 14/03/2562โรงพยาบาลโคกเจริญ
ประกาศเผยแพร่แผนซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน รพ.สต.ห้วยขุนราม 08/03/2562pattana2
ประกาศเผยแพร่แผน ขยายเขตไฟฟ้าหม้อแปลงขนาดไม่น้อยกว่า 50 KVA รพ.สต.มะนาวหวาน 08/03/2562pattana2