ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
สสอ.เมืองลพบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 13/11/2562ssolavo1
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 325 ตร.ม. หน้า รพ.สต.นิยมชัย 13/11/2562sabot1
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 150 ตร.ม. หน้า รพ.สต.ทุ่งท่าช 13/11/2562sabot1
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมห้องบริการผุ้ป่วยนอกOPD รพ.สต.บ้านหัวเขา 13/11/2562sabot1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ปี พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ 05/11/2562oboelopburi