ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
รพ.โคกสำโรง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 24/11/256010790
รพ.โคกสำโรงประกวดราคาซื้อเครื่่องเฝ้าติดตามความดันแก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์ในลมหายใจ 17/11/256010790
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 17/11/2560spmoph
เผยแพร่ราคากลางหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.ชัยบาดาล 10/11/2560supennee2
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 10/11/2560spmoph