ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 25/02/2563pui
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี 24/02/2563sso06000
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) 21/02/2563oboelopburi
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 รายการ 29/01/2563oboelopburi
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 29/01/2563pui