ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ ของรพ.สต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี 01/04/2563ssolavo1
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้แช่สแตนเลส 4 ประตู 31/03/2563oboelopburi
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง รพ.สต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 31/03/2563ssolavo1
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี 27/03/2563ssolavo1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 23/03/2563pui