ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
เผยแพร่ราคากลาง 27/03/2560spmoph
ประกาศเผยแพร่เอกสารสอบราคา(เครื่องอัลตร้าซาวด์) 13/03/2560thaluang
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล รพ.พัฒนานิคม 02/03/2560suppliesLB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล รพ.โคกสำโรง 02/03/2560suppliesLB
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงล่าสุด 29/11/2559suppliesLB