ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบสายไฟ และสายแลนเชื่อมต่อฯ 09/09/2562pui
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสำหรับดูความผิดปกติของจอประสาทตาฯ 03/09/2562oboelopburi
รพ.ลำสธิ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 29/08/2562lsp
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคฯ รพ.สต.ลาดสาลี่ 1 แห่ง 29/08/2562oboelopburi
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น ฯ สสอ.ลพบุรี 23/08/2562spmoph