ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 19/10/2564pui
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 สสจ.ลพบุรี 14/10/2564suppliesLB
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 11/10/2564suppliesLB

ดูทั้งหมด...