ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
รพ.โคกสำโรง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 20/02/256110790
รพ.โคกสำโรง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามปีงบประมาณ 2561 20/02/256110790
รพ.โคกสำโรง ขอเปลีียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/02/256110790
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 15/02/2561spmoph
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15/02/2561supennee2