ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 4 24/09/2563ampperena
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อยาร่วมสุขภาพที่ 4 โดยจังหวัดลพบุรี จำนวน 4 รายการ 24/09/2563ampperena
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์ห้องประชุมฯ 23/09/2563oboelopburi
เผยแพร่แผนจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 อาคาร 3 สสจ.ลพบุรี 18/09/2563spmoph
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ครั้งที่2 18/09/2563spmoph