ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาคาร OPD 30 เตียง โรงพยาบาลสระโบสถ์ 22/09/2560spmoph
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกันน้ำ 11/09/256010792
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกันน้ำ 01/08/256010792
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกันน้ำฯ 13/07/256010792
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกันน้ำฯ 13/07/2560spmoph