ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกันน้ำฯ 13/07/256010792
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกันน้ำฯ 13/07/2560spmoph
สอบราคาเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทรก 11/07/2560maxtiew
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร OPD 30 เตียง ที่ รพ.สระโบสถ์ 05/07/2560spmoph
เผยแพร่ราคากลาง 12/06/2560spmoph