ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างวันที่ผู้ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายบ้านพักข้าราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ รพ.สต.ท้ายตลาด 03/07/2563ssolavo1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายบ้านพักข้าราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ รพ.สต.งิ้วราย 03/07/2563ssolavo1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายบ้านพักข้าราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ รพ.สต.บ้านดงตาล 03/07/2563ssolavo1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายบ้านพักข้าราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ รพ.สต.โคกลำพาน 03/07/2563ssolavo1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 30/06/2563oboelopburi